månadsarkiv: februari 2017

Varför gör vi skillnad?

 

Vi alla lever på samma jord. Andas samma luft. Lever av det jorden erbjuder oss. Badar i havet som rör sig över vårt jordklot. Vi pratar om lika värde. Om rättigheter och skyldigheter. Vi pratar om religion och olikheterna där. Vi pratar om hudfärg. Vi pratar vårt och deras.

Vi är dåliga på att bara titta på att vi är människor som  lever samtidigt på jorden. Det yttre förblindar oss i mångt och mycket. Pengar och makt gör att vi vaktar ”vårt” territorium. Gränser dras. Går någon på ”fel”sida om gränsen, startar krigiska handlingar. När blev det så här fel och varför?

Hur många människor ska dö pga svält, sjukdomar, religion och krig, innan vi förstår att alla har samma rätt att vistas på jorden och få ta del av  jordens rikedom, oavsett var man är född?

Tänk nästa gång kanske du född på en plats, där du får starta i en uppförsbacke, redan från dag1. Du kommer tillbaka till jorden och hur vill du då att jorden ska se ut? En sak är i varje fall säkert, du får en annan praktikplats nästa gång

Genom att redan nu göra aktiva val för jordens och mänsklighetens fortlevnad, så har du också en plats att återvända till.

Alla själar har lika värde. Alla tillhör vi samma grupp. Det är gruppen av själar, som just nu är på jorden samtidigt och gör sin praktik som människa.

Alla praktiserar olika insikter. Alla har lika stor rätt att få vara här. Alla behövs för att lärandet ska kunna utvecklas. För vi lär oss av varandra.

Vi är alla ett universum.